Mikrobiologinės taršos rodikliai neviršija normų

Mikrobiologinės taršos rodikliai neviršija normų

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija atliko vandens mėginio, pakartotinai paimto 2017-09-01 iš Babrungo upės prie Vandentiekio g. mikrobiologinius tyrimus pagal Lietuvos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuotas maudyklų vandens kokybines privalomas vertes.

Tirti Babrungo upės prie Vandentiekio g. vandens mikrobiologinės taršos rodikliai NEVIRŠIJA minėtoje higienos normoje reglamentuotų vandens mikrobiologinės taršos ribinių verčių.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija