Bus tikrinama Plungės rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybė

Bus tikrinama Plungės rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybė

Kaip ir ankstesniais metais Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras bendradarbiaudamas su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyriumi, vykdys Plungės rajono maudyklų vandens kokybės stebėseną.  Tyrimai bus vykdomi „Plokštinės“ stovyklavietėje,  „Beržynėlio“ stovyklavietėje,  „Ąžuolų salos“ stovyklavietėje, „Linelio“ maudymosi vietoje, Beržoro ežero maudymosi vietoje, Platelių miestelio maudymosi vietoje,  Babrungo upėje prie Vandentiekio g., Babrungo upėje prie buvusios pirties pastato, S. Neries g., Plungės mieste, Gandingos tvenkinyje, Maudymosi vietose prie kolektyvinių sodų Kaušėnų kaime, Gandingos tvenkinyje prie irklavimo bazės.

Maudyklų vandens tyrimai bus atliekami vadovaujantis HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Pirmas mėginys bus paimtas gegužės 23 d. Maudyklų vandens kokybės stebėsena bus vykdoma iki rugsėjo 12 d., poros savaičių intervalu.

Maudyklų vandens kokybės vertinimas bus vertinamas, remiantis dviejų mikrobiologinių parametrų – žarninių enterekokų ir žarninių lazdelių (E.coli) rodikliais.

Siekdami apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, sumažinti maudyklų taršą ir prisidėti prie maudyklų vandens kokybės gerinimo, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras rinks ir reguliariai teiks informaciją rajono gyventojams ir svečiams apie maudyklų vandens kokybę. Daugiau informacijos ieškokite Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos internetiniame puslapyje www.plungesvsb.lt, FB paskyroje Plunges Visuomenes Sveikatos Biuras, ir Plungės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.plunge.lt.