Atlikti Plungės rajono maudyklų vandens kokybės tyrimai

Atlikti Plungės rajono maudyklų vandens kokybės tyrimai

2019 m. rugpjūčio 13 d. tyrimų duomenimis, Plungės rajono maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Nei vienoje iš tirtų maudyklų, taršos rodikliai neviršijo higienos normoje nurodytų reikalavimų. Tyrimai atliekami  šiose maudymosi vietose:

Plungės mieste:

  • Babrungo upėje prie buvusios pirties pastato, S. Neries g., Plungės mieste;
  • Babrungo upėje prie Vandentiekio g.;
  • Maudymosi vietose prie kolektyvinių sodų Kaušėnų kaime;
  • Gandingos tvenkinyje; Gandingos tvenkinyje prie irklavimo bazės.

Plungės rajone:

 

  • Platelių ežero „Plokštinės“, „Beržynėlio“ ir „Ąžuolų salos“ stovyklavietėse,
  • „Linelio“ maudymosi vietoje, Beržoro ežero maudymosi vietoje,
  • Platelių miestelio maudymosi vietoje
Skip to content